Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Thứ tư - 01/01/2020 23:14
Chiều ngày 30/12, tại Công ty CP than Cọc Sáu, Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ Than Quảng Ninh (TQN) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ năm 2020

Dự hội nghị có đồng chí Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Vũ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó TGĐ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy TQN; đại biểu các Ban Xây dựng Đảng - Tỉnh ủy Quảng Ninh; các đồng chí Phó Bí thư, Uỷ viên Ban Thường vụ, BCH, UBKT Đảng ủy TQN…

t2 1601067343

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN cho biết, năm 2019 Đảng ủy TQN đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Quảng Ninh, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết số 14 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn, Đảng uỷ TQN đã phối hợp với Tập đoàn tập trung lãnh đạo, quyết liệt chỉ đạo sâu sát, cụ thể, đúng hướng, quan tâm tháo gỡ khó khăn cho cơ sở; cùng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của tập thể cán bộ đảng viên, CNLĐ nên năm 2019 các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể: Than nguyên khai sản xuất đạt 40,5 triệu tấn, bằng 101,3% KHN, tăng 9% so với thực hiện năm 2018; than tiêu thụ 45 triệu tấn, bằng 141% KH năm, tăng 11% so với năm 2018; lợi nhuận ước đạt trên 4.000 tỷ đồng, bằng 133% KH năm; nộp ngân sách Nhà nước 18,4 ngàn tỷ đồng, bằng 107% KH năm và tăng 10% so với năm 2018, trong đó nộp tại Quảng Ninh là 14,5 ngàn tỷ đồng, tăng 2.000 tỷ đồng so với năm 2018; tiền lương bình quân toàn Tập đoàn dự kiến thực hiện 12,4 triệu đồng/người-tháng, tăng 10% so với kế hoạch và tăng 9,1% so với thực hiện năm 2018; trong đó sản xuất than 13,4 triệu đồng/người-tháng, tăng 11% so với kế hoạch và tăng 10,2% so với thực hiện năm 2018; tiền lương thợ lò đạt 19,5 triệu đồng/người-tháng, tăng 12,4% so với thực hiện năm 2018... Đồng thời, an ninh trật tự được giữ vững; công tác môi trường được tập trung chỉ đạo; điều kiện làm việc, ăn ở, đi lại của người lao động tiếp tục được cải thiện. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2019triển khai thực hiện Quy định của Bộ chính trị về kiểm soát quyền lực, Quy định về trách nhiệm nêu gương. Vai trò của cấp uỷ các cấp đã phát huy hiệu quả thông qua chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt chi bộ; lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu… Hoạt động của Ban chỉ đạo 35 được đẩy mạnh gắn với việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên các trang mạng xã hội. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và phòng chống tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, thống nhất; tăng cường kiểm tra đột xuất, thường xuyên không báo trước. Các tổ chức đoàn thể quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ ở cơ sở. Công tác phối hợp giữa Đảng uỷ TQN với Đảng uỷ, HĐTV, lãnh đạo điều hành, Công đoàn TKV, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh uỷ và cấp uỷ các địa phương đã phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019.

Năm 2020, BCH Đảng bộ TQN đề ra phương hướng, nhiệm vụ: Phối hợp với Đảng ủy TKV lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy TQN tập trung thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD với các chỉ tiêu chủ yếu: sản xuất 39 triệu tấn than nguyên khai (toàn Tập đoàn là 40,5 triệu tấn); than tiêu thụ toàn Tập đoàn 49 triệu tấn; than nhập khẩu 10,2 triệu tấn; bốc xúc đất đá là 174,71 triệu m(toàn Tập đoàn 186,47 triệu m3); đào lò 259 km (toàn Tập đoàn 259,014 km); doanh thu 138 ngàn tỷ đồng, trong đó doanh thu than 80,643 ngàn tỷ đồng; lợi nhuận phấn đấu 3.500 tỷ đồng; tiền lương bình quân toàn Tập đoàn 12,76 triệu đồng/người-tháng (tăng 2,5% so với năm 2019). Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, phấn đấu kết nạp đảng viên mới đạt tỷ lệ 5,0% so với tổng số đảng viên đầu năm. Có trên 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe dự thảo chương trình công tác của BCH, BTV Đảng ủy TQN năm 2020; công tác kiểm tra giám sát, thanh tra năm 2020; đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng năm 2019 với tổng số 09 chi, đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 30 chi, đảng bộ hoành thành tốt nhiệm vụ và 02 chi, đảng bộ hoàn thành nhiệm vụ; kết quả thực hiện Đại hội Chi bộ; về tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2 (1930-2020)...

t3 1601072343

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã ghi nhận, chúc mừng kết quả, thành tích đạt được năm 2019 của Đảng bộ TQN và nhấn mạnh, Đảng bộ TQN đã đóng góp lớn vào thành công của TKV trong năm 2019 từ công tác xây dựng Đảng đến SXKD và có vai trò quan trọng đối với TKV cũng như tỉnh Quảng Ninh. Đồng thời khẳng định, năm 2019 TKV có được kết quả cao là do đã thực hiện tốt đổi mới công nghệ, áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, quyết liệt tái cơ cấu lao động, tăng cường công tác quản lý và năm 2019 TKV đã thực hiện tốt mô hình vừa sản xuất vừa kinh doanh than, do đó đã tăng năng suất, nâng cao hiệu quả SXKD… Năm 2020, nhu cầu than tiếp tục tăng cao, là nhiệm vụ nặng nề đối với khối sản xuất than trong điều kiện sản xuất khó khăn, chi phí sản xuất tăng… Do vậy, Đảng ủy TQN tiếp tục phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành kế hoạch SXKD, nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh khai thác chuỗi giá trị gia tăng từ tư vấn, dịch vụ đến sản xuất, nâng cao giá trị doanh nghiệp; tiếp tục đổi mới công tác tiền lương, tăng lương cho viên chức quản lý công trường, phân xưởng và các phòng ban; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với phương châm phòng là chính; đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sỹ”; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là công tác nhân sự…

t4 1601067343

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy TQN Vũ Anh Tuấn ghi nhận và biểu dương các đơn vị, các đoàn thể quần chúng đã tích cực đóng góp vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn Đảng bộ trong năm 2019. Nhiệm vụ 2020, Bí thư Đảng ủy TQN nhấn mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ Quảng Ninh với chủ đề công tác là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững” và mục tiêu tổng quát của Tập đoàn là “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, tiếp tục thực hiện mô hình vừa sản xuất, vừa kinh doanh than, cung cấp đủ than cho các khách hàng, theo hợp đồng đã ký kết; đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề than, khoáng sản, điện lực và các ngành công nghiệp, dịch vụ hỗ trợ phù hợp; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật - đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động để tăng năng suất, giảm chi phí. Cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp/đơn vị, xây dựng Đảng bộ TQN đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025...

Nguồn tin: Vinacomin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập55
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm37
  • Hôm nay14,910
  • Tháng hiện tại117,843
  • Tổng lượt truy cập9,721,112
Anh hùng Lao động
Phat huy truyen thong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây