STT Tiêu đề Tải về
1 Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tải về
2 Báo cáo về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2021 tải về
3 Miễm nhiệm thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát công ty giữa nhiệm kỳ tải về
4 Sơ yếu lý lịch người ứng cử/đề cử làm thành viên Ban kiểm soát tải về
5 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2021 tải về
6 Tờ trình ĐHĐCD Quy chế hoạt động BKS năm 2021 tải về
7 Báo cáo chi trả thù lao năm 2020 tải về
8 Tờ trình về phân phối lợi nhuận tại ĐHĐCĐ 2021 tải về
9 Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2020 tải về
10 Dự thảo Quy chế hoạt động của HDQT - Thông tư 116 tải về
11 Dự thao Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Thông tư 116 tải về
12 Dự thảo sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 155, Thông tư 116 và DL mẫu TKV tải về
13 Tờ Trình ĐHĐCĐ Thông qua sửa đổi Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ năm 2021 tải về
14 Biên bản họp nhóm đề cử thành viên BKS tải về
15 Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán BCTC 2021 tải về
16 Báo cáo hoạt động của BKS giám sát HĐQT, BGĐ ĐHĐCĐ năm 2021 tải về
17 Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài Chính ĐHĐCĐ năm 2021 tải về
18 Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tải về
19 Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD 2020 tải về
20 Báo cáo hoạt động của HĐQT 2020 tải về
21 Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS tải về
22 Giấy đề nghị ứng cử thành viên BKS tải về
23 Giấy đề cử thành viên BKS tải về
24 Biên bản họp nhóm đề cử thành viên HĐQT tải về
25 Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS tải về
26 Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tải về
27 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tải về
28 Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 tải về
29 Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ tải về
30 Mẫu Phiếu biểu quyết tải về
31 Mẫu Thẻ biểu quyết tải về
32 Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán tải về
33 Chi trả tiền lương, tiền thù lao HĐQT, BKS và Người quản lý Công ty năm 2019, đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS năm 2020 tải về
34 Phân phối lợi nhuận năm 2019 tải về
35 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, phương hướng, nhiệm vụ năm 2020 tải về
36 Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Trần Thế Thành là thành viên HĐQT Công ty tải về
37 Dự thảo Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên năm 2020 tải về
38 Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020 tải về
39 Báo cáo của Ban kiểm soát về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 tải về
40 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành năm 2019 tải về
41 Ban kiểm soát báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2019 tải về
42 Chương Trình Họp ĐHCĐ Năm 2020 tải về
43 Giấy ủy quyền họp ĐHCĐ năm 2020 tải về
44 Giấy đăng ký họp ĐHCĐ năm 2020 tải về
45 Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2020 tải về
46 Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 tải về
47 Sơ Yếu Lý Lịch Nguyễn Anh Chung tải về
48 Tờ Trình ĐHCĐ Về Giới Thiệu Nhân Sự Bổ Sung HĐQT Giữa Nhiệm Kỳ tải về
49 Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ 2019 tải về
50 Giấy ứng cử Thành viên HĐQT Ông Phạm Uyên Nguyên tải về
Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập61
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách đang xem59
  • Hôm nay10,223
  • Tháng hiện tại158,939
  • Tổng lượt truy cập4,642,362
Anh hùng Lao động
Phat huy truyen thong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây