STT Tiêu đề Tải về
1 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
2 Công bố thông tin báo cáo tài chính quý III/2018 tải về
3 Công văn về việc Công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu THT của TKV tải về
4 Công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu THT tải về
5 Công bố thông tin về việc đăng ký chào mua công khai cổ phiếu THT của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam tải về
6 Công bố thông tin BCTC Quý II/2018 tải về
7 Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 tải về
8 Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 tải về
9 Công bố quyết định của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017 tải về
10 Nghị quyết thay đổi Chủ tịch HĐQT tải về
11 Công bố thông tin về việc thay đổi Chủ tịch HĐQT tải về
12 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 tải về
13 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018 tải về
14 Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tải về
15 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 tải về
16 Thông báo thay đổi nhân sự tải về
17 Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty tải về
18 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải về
19 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tải về
20 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hôị đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải về
21 Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty tải về
22 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017 tải về
23 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2016 và quyền biểu quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017 tải về
24 Công bố thông tin về việc bầu chủ tịch HDQT tải về
25 Công bố thông tin về nghị quyết DHCD năm 2017 tải về
26 Công bố thông tin ngày 10 tháng 02 năm 2017 tải về
27 Thông báo về ngày tổ chức đại hội cổ đông năm 2017 tải về
28 Công bố thông tin ngày 25 tháng 01 năm 2017 tải về
29 Công bố thông tin ngày 28 tháng 12 năm 2016 tải về
30 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 05/9/2016 tải về
31 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ tải về
32 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 02/8/2016 tải về
33 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 29/7/2016 tải về
34 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tải về
35 Ngày giao dịch chính thức cho cổ phiếu THT niêm yết bổ sung tải về
36 Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 tải về
37 Công bố thông tin ngày 18 tháng 7 năm 2016 tải về
38 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 15/7/2016 tải về
39 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ 28/06/2016 tải về
40 Công bố thông tin ngày 23 tháng 6 năm 2016 tải về
41 Công bố thông tin về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tải về
42 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tải về
43 Thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán THT tải về
44 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
45 Công bố thông tin ngày 24 tháng 5 năm 2016 tải về
46 Công bố thông tin ngày 20 tháng 5 năm 2016 tải về
47 Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2015 tải về
48 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 và cổ phiếu tải về
49 Công bố thông tin về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tải về
50 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
51 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
52 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2016 tải về
53 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ tải về
54 Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
55 Nghị quyết về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
56 Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
57 Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
58 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tải về
59 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tải về
60 Báo cáo tự giám sát của Công ty 9 tháng đầu năm 2014 tải về
61 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2014 tải về
62 Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng tải về
63 Thông báo ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng thường niên năm 2014 tải về
64 Quyết định về việc chi trả tiền cổ tức năm 2013 tải về
65 Thông báo chốt danh sách quyền nhận cổ tức năm 2013 tải về
66 Thông báo về việc chuyển tài khoản lưu ký chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Tràng An ( TAS) sang Công ty CP Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) tải về
67 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
68 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2012 tải về
69 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 tải về
70 Quyết định tạm thời bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tải về
71 Giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty tải về
72 Báo cáo của BKS tại ĐHĐCĐ năm 2013 tải về
73 Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2013 và bầu bổ sung thành viên BKS tải về
74 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
75 Khuyến nghị chuyển tài khoản lưu ký chứng khoán tại Công ty CP Chứng khoán Tràng An tải về
76 Biên bản họp HĐQT Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin tải về
77 Công bố thông tin bất thường 72 giờ tải về
78 Ban hành Quy chế Công bố thông tin tải về
79 Thông báo thay đổi Chủ Tịch và thành viên HĐQT tải về
80 Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị tải về
81 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 tải về
82 Bản cáo bạch Công ty Cổ phần Than Hà Tu - TKV năm 2008 tải về
83 Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2015 sau kiểm toán tải về
84 Công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2014 sau kiểm toán tải về
Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay4,223
  • Tháng hiện tại32,564
  • Tổng lượt truy cập331,326
An toàn Thực phẩm
Anh hùng Lao động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây