STT Tiêu đề Tải về
101 Dự thảo quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 tải về
102 Biên bản họp nhóm đề cử bổ sung thành viên BKS tải về
103 Mẫu đơn xin ứng cử tham gia BKS tải về
104 Danh sách giới thiệu để ủy quyền năm 2016 tải về
105 Giấy ủy quyền Cổ đông là tổ chức năm 2016 tải về
106 Giấy ủy quyền Cổ đông là cá nhân năm 2016 tải về
107 Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 tải về
108 Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 tải về
109 Nghị quyết về việc thay đổi thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2016 tải về
110 Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 tải về
111 Tờ trình thay đổi nội dung chương trình HĐCĐ năm 2015 tải về
112 Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 tải về
113 Sơ yếu lí lịch của ông Nguyễn Hoàng Trung - Giám đốc Công ty tải về
114 Sơ yếu lí lịch của ông Phạm Hồng Tài - Chủ tịch HĐQT tải về
115 Tờ trình phê chuẩn các thành viên HĐQT tải về
116 Báo cáo đánh giá giám sát hoạt động của HĐQT và Giám đốc điều hành năm 2014 tải về
117 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 tải về
118 Báo cáo của BKS v/v lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2015 tải về
119 Báo cáo thẩm định BCTC năm 2014 của BKS tải về
120 Danh sách giới thiệu để ủy quyền năm 2015 tải về
121 Báo cáo tiền thù lao năm 2014 cho HĐQT và BKS tải về
122 Giấy ủy quyền Cổ đông là tổ chức năm 2015 tải về
123 Giấy ủy quyền Cổ đông là cá nhân năm 2015 tải về
124 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 tải về
125 Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 tải về
126 Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán tải về
127 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 tải về
128 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 tải về
129 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 tải về
130 Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2015 tải về
131 Nôi dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 tải về
132 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 tải về
133 Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 tải về
134 Thông báo chốt danh sách cuối cùng dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 tải về
135 Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2014 tải về
136 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 tải về
137 Giấy ủy quyền Cổ đông là tổ chức năm 2014 tải về
138 Giấy ủy quyền Cổ đông là cá nhân năm 2014 tải về
139 Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 tải về
140 Danh sách giới thiệu để ủy quyền tải về
141 Nôi dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 tải về
142 Báo cáo tài chính năm 2013 tải về
143 Báo cáo tiền thù lao năm 2013 cho HĐQT và BKS tải về
144 Báo cáo của BKS v/v lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014 tải về
145 Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 tải về
146 Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 tải về
147 Tờ trình thay đổi nội dung chương trình HĐCĐ năm 2014 tải về
148 Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tải về
149 Báo cáo của HĐQT năm 2013 tải về
150 Tờ trình v/v giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành năm 2014 tải về
151 Tờ trình v/v giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành năm 2013 tải về
152 Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông năm 2013 tải về
153 Thông báo chốt danh sách cuối cùng dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2013 tải về
154 Phương án chi trả cổ tức và trích các quỹ năm 2012 tải về
155 Giới thiệu danh sách dự ĐHCĐ năm 2013 tải về
156 Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2013 tải về
157 Giấy ủy quyền Cổ đông là tổ chức năm 2013 tải về
158 Giấy ủy quyền Cổ đông là cá nhân năm 2013 tải về
159 Dự thảo sửa đổi điều lệ theo Thông tư 121 của Bộ Tài chính trình HĐCĐ năm 2013 tải về
160 Nôi dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 tải về
161 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 tải về
162 Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2013 tải về
163 Báo cáo tiền thù lao năm 2012 cho HĐQT và BKS tải về
164 Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ năm 2013 tải về
165 Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 tải về
166 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
167 Đơn ứng của thành viên BKS tải về
168 Mẫu sơ yếu lý lịch tải về
169 Biên bản họp nhóm đề cử bổ sung thành viên BKS tải về
170 Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2013 và bẩu bổ sung thành viên BKS tải về
171 Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông năm 2012 tải về
172 Mẫu sơ yếu lý lịch tải về
173 Giới thiệu danh sách ủy quyền dự ĐHCĐ năm 2012 tải về
174 Giấy ủy quyền Cổ đông là cá nhân năm 2012 tải về
175 Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2012 tải về
176 Nôi dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 tải về
177 Đơn ứng của thành viên HĐQT, BKS tải về
178 Quy chế bầu HĐQT, BKS và làm việc của Đại hội năm 2012 tải về
179 Biên bản họp nhóm tải về
Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập6
  • Hôm nay2,672
  • Tháng hiện tại61,169
  • Tổng lượt truy cập1,382,151
60 nam
Anh hùng Lao động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây